Zimná údržba Bratislava

Zimná údržba - Bratislava, Slovensko
Zimná údržba – Bratislava, Slovensko

Vitajte na stránkach spoločnosti Mark Servis. Naša spoločnosť sa Vám snaží vyjsť v ústrety v otázkach zabezpečenia zimnej údržby nielen v Bratislave ale aj po celom Slovensku.

V oblasti zimnej údržby ponúkame spoľahlivé a zodpovedné služby – odpratávanie snehu a posyp proti poľadovici.
Ponuka služieb zimnej údržby platí pre Bratislavu a blízke okolie, ale taktiež pre iné mestá na Slovensku.

Zimná údržba pozemných komunikácií (ďalej len ZÚ) je súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa zabezpečuje odstraňovanie a zmierňovanie závad v zjazdnosti spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami.

Zabezpečujeme zimnú údržbu na komunikáciách a verejných priestranstvách ako sú chodníky, parkoviská, skladové objekty a pod. Údržba sa skladá z úkonov – odhrn, sekanie a posyp komunikácií inertným a chemickým materiálom, prípadne odvoz snehu.

Zvýšenú pozornosť venujeme nebezpečným úsekom. Odstraňujeme sneh z plochých striech.

Zahájenie: 1. novembra
Ukončenie: 31. marca

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok vieme operatívne určiť termín nástupu a ukončenia služby mimo zimnej sezóny.
Chceme požiadať všetkých potenciálnych klientov, aby rešpektovali oficiálny začiatok zimnej sezóny, t.j. 15.11. príslušného roku a zasielali svoje požiadavky s časovým predstihom, najneskôr do 1.11.. Aj po tomto termíne sa Vám budeme snažiť vyhovieť, no nevieme Vám zaručiť kladné vybavenie Vašej požiadavky.

Vyžiadajte si cenovú ponuku ešte dnes….